Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden internetverkoop 

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Pharo, Kris Boetiks BVBA, Stationsstraat 2 te 8900 Ieper , met als ondernemingsnummer BE0466713817. Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Pharo en de meerderjarige koper of opdrachtgever. Bij het bestellen van onze artikelen of bij het aanvaarden van een levering van producten is men gebonden door en aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden. Pharo behoudt het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing. De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie.

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro, inclusief btw , exclusief verzendingskosten. Pharo heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen, de prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webshop van Pharo.


bestelling

Wanneer u een artikel selecteert en verder wil gaan tot het aankopen ervan, druk je op bestellen. NIks is defintief besteld zolang er geen betaling is uitgevoerd. Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Een tweede mail wordt verzonden van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres.Indien het besteld artikel niet op voorraad is , wordt dit ook via e-mail bevestigd. Bestellingen kunnen enkel gewijzigd worden of geannuleerd worden via een e-mail naar Pharo. Bij annulering van een bestelling wordt het betaalde bedrag teruggestort.


Verzendingskosten

Er zijn geen verzendingskosten voor aankopen binnen Belgiƫ boven de 100 euro.

Anders zijn de tarieven als volgt:

Binnen Belgiƫ : 5.95 euro

Nederland : 7.95 euro

Andere landen dan hierboven binnen de Europese unie : 30 euro


betalingsmodaliteiten

Een bestelling is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen. Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen dan wordt uw bestelling geannuleerd en worden de artikelen terug te koop aangeboden in de winkel of op de webshop.

Pharo heeft een veilig betalingsplatform Mollie waar de betaling kan gebeuren met verschillende kaarten ; Bancontact, Mastercard, Visa. 

Het is mogelijk dat een artikel op het zelfde moment in de winkel wordt gekocht en niet meer voorradig is, in dat geval wordt er onmiddellijk over gegaan tot berichtgeving en terugbetaling van het artikel.

Wordt 1 artikel met 2 tegelijk besteld dan krijgt de eerste ontvangen bestelling voorrang. Alle goederen blijkven eigendom van Kris Boetiks BVBA tot de bestelling volledig is betaald. Alle nodige maatregelingen zijn genomen om alle info omtrent betalingen en bestellingen te beveiligen.

Kris Boetiks kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot deze gegevens.


TERUGZENDEN/OMRUILEN


"De webconsument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstovereenkomst."

U hebt het recht om zonder opgave van een reden van uw aankoop af te zien. Dit binnen de 14 dagen na ontvangst, zonder kosten en mits het meesturen van de levereingsbon. U kan de aankoop die u wenst te annuleren of omruilen gratis binnenbrengen in de winkel of de bestlling terugsturen op eigen kosten naar Kris Boetiks BVBA, Stationsstraat 2, 8900 Ieper. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

De retours binnengebracht in de winkel worden desgewenst terugbetaald of omgeruild. In geval van terugzenden wordt het reeds betaalde bedrag (exc. de verzendingskosten ) terug gestort.

De goederen dienen in de originele verpakking, onbevuild en ongebruikt terug te keren anders worden deze geweigerd.

OVERMACHT

Kris Boetiks BVBA is niet verantwoordelijk als er verlies of schade werd berokkend door onopthoud bij derden of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen , indien zij veroorzaakt zijn door: brand,oorlog,staking,ongeval,gebreken of tekorten bij de leveranciers, beperkingen opgelegd door de overheid , het niet toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die zouden effect hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstadigheid buiten de macht van Kris Boetiks BVBA.

EXPORT

Producten die door Kris Boetiks BVBA zijn aangekocht zijn onderworpen aan de Europese exportwetgeving en voorschriften. De goederen worden binnen Europa verkocht.

BEVOEGDE INSTANTIES EN RECHTSPRAAK

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.


PRIVACY POLICY KRIS BOETIKS BVBA

Uw persoonsgegevens worden in onze bestanden opgenomen ter verwerking van onze klantenadministratie,en promotiecampagnes. U kan ten alle tijde deze gegevens inkijken,corrigeren of schrappen. U kan zich daarvoor wenden tot Kris Boetiks BVBA, Stationsstraat 2 8900 Ieper.